[row style="small" class="sectionDrive"]
  [col span="6" span__sm="12"]

  Chọn mẫu xe

  Đăng ký lái thử  [/col]
  [col span="6" span__sm="12"]

  Ngày giờ hẹn

  Thông tin khách hàng

  [/col]

  [/row]